Partners

Mundo Moves heeft als doel de Leuvense actoren een kader te bieden om activiteiten op te zetten rond mondiale thema’s en om bij de Leuvenaars een draagvlak te creëren en te versterken voor internationale solidariteit. Een hele maand lang slaan geëngageerde partners, organisaties, studentenverenigingen, cultuurcentra, … de handen in elkaar om een sensibiliserend activiteitenprogramma op de Leuvenaar los te laten.

Editie ’22 is een samenwerking met de volgende partners:

MM bloem
Stadsfestival voor mondiale solidariteit
Translate »