Menu Sluiten

Wie zijn wij?

Deze website is eigendom van Mundo Moves. Het adres van onze website is: https://mundomoves.be.

Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken, door je in te schrijven op de nieuwsbrief geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als jij daar toestemming voor geeft. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’). Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Mundo Moves. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Contactgegevens:
Postadres: Breisemstraat 49, 3300 Tienen
Adres maatschappelijk zetel: E. Van Arenberghstraat 12, 3000 Leuven
Telefoon: +32 (0)4 87 90 67 05
Email: hallo@mundomoves.be
Ondernemingsnummer: 0831.941.482
RPR: Leuven

Bij Mundo Moves is de toegankelijkheid van onze privacy van onze bezoekers via https://mundomoves.be één van de belangrijkste prioriteiten. Dit privacybeleidsdocument bevat de informatie die door Mundo Moves wordt verzameld en vastgelegd en hoe we deze gebruiken.

Wanneer u nog vragen heeft of meer informatie wenst over ons privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze online activiteiten en is geldig voor bezoekers van de website met betrekking tot de informatie die ze hebben gegeven en/of zijn verzameld via de werking van Mundo Moves. Dit beleid is niet van toepassing op informatie die offline of via andere kanalen dan deze website wordt verzameld.

Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacybeleid.

2. Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Mundo Moves verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op hallo@mundomoves.be. 

3. Verwerkingsdoeleinden

Mundo Moves verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die u ons bezorgt. We gebruiken deze informatie alleen om u te contacteren over onze werking en om u zo goed mogelijk verder te helpen. In het kader van onze opdrachten kunnen we gegevens uitwisselen met andere dienstverleners en actoren die met en voor onze doelgroepen werken. De gegevens zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Als bezoekers reacties achterlaten op de website, verzamelen we de gegevens die getoond worden in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om spam te bestrijden.

3.1 Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), hebben personen steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

3.2 Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens als ook van het gebruik dat Mundo Moes van uw persoonsgegevens maakt.

Personen hebben te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kunnen ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hen betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

3.3 Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

4. Klacht

Personen beschikken over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

5. Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren, bijvoorbeeld om uw cookie- of taalvoorkeur te bewaren.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van deze cookies.

6. Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Translate »